Манускрипт Войнича

Кстати, да, вот здесь — http://voynichmanuscript.narod.ru/ лежит Манускрипт Войнича без всяких рапид и депозитов. Разместил лично и с любовью.

Метки:

Leave a Reply